New Japan Rail Pass Rate (Jr Pass)
06/11/2017 09:24 Views: 5479
 

JR RAIL PASS

เจอาร์ เรลพาส (JR Rail Pass หรือ Japan Rail Pass)

บริษัท www.kmt.co.th ขอนำเสนอราคาตั๋วโดยสารรถไฟญี่ปุ่น ที่แสนสุดคุ้มโดยสามารถเดินทางได้ในเส้นทางที่หลากหลายในประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมทุกจังหวัด ในเครือของ Japan Railways JR รวมถึงรถไฟด่วนชินคันเวน (ยกเว้นบางขวน Nozomi) โดยราคาได้ทำการอัปเดทวันต่อวัน

ประจำวันที่ : 06 Nov 2017 - 12 Nov 2017


ประเภทตั๋ว
ชั้น Ordinary ชั้น Green Car
ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
7 วัน 8,075 บาท ราคาเด็ก ลด 50 % 10,700 บาท ราคาเด็กลด 50 %
14 วัน 12,720 บาท ราคาเด็ก ลด 50 % 17,170 บาท ราคาเด็กลด 50 %
21 วัน 16,200 บาท ราคาเด็ก ลด 50 % 22,250 บาท ราคาเด็กลด 50 %

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass

 • ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น และการตรวจลงตราที่สนามบินต้องเป็นประเภท Temporary Visitor เท่านั้น
 • ผู้ที่ถือสัญาชาติญี่ปุ่นสามารถซื้อตั๋วได้เช่นกัน ต้องมีคุณสมบัติคือมีถิ่นพำนักถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น หรือพำนัก ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น Resident ของประเทศนั้นๆ หรือสมรสกับชาวต่างชาติและพำนักที่นั่นเป็นการถาวร

เอกสารที่ใช้ประกอบในการซื้อตั๋ว JR Rail Pass

 • ชื่อและนามสกุลที่สะกดเหมือนหนังสือเดินทางเท่านั้น สำหรับคนไทย และสำหรับต่างชาติต้องมีหน้าหนังสือเดินทางประกอบ หรือคนญี่ปุ่นต้องมีใบต่างด้าว หรือทะเบียนสมรส หรือ Work Permited

  ในการซื้อตั๋วสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่ 026426865 เพื่อเจ้าหน้าจะได้ดำเนินการออกตั๋วให้ท่านได้ต่อไป

  Related links
 • 16/11/17  การบินไทยหยุดบิน A380-800
  เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 ของสายการบินไทย บางเครื่อง จะต้องทำการหยุดการให้บริการ ...
 • 09/11/17  เอมิเรตน์ ยังคงนโยบาย เลือกที่นั่งแบบเสียเงิน
  สายการบิน เอมิเรตน์ ยังคงนโยบาย เลือกที่นั่งแบบเสียเงิน โดยนโยบายดังกล่าว ทำให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วชั้นประหยัดในระดับราคาที่ต่ำสุด ...
 • 09/11/17  ประกาศผู้โดยสารทราบ
  ยินดีต้อนรับสู่เดือน พฤศจิกายน 2017 ครับ ในเดือนนี้โปรโมชั่นร้อนแรงสุดเห็นจะต้องยกให้กับสิงคโปร์แอร์ไลน์ ...

Read more...
Read more...