ไปเกาหลีกับสายการบินไทย 16950 บาท รวมภาษีแล้ว
30/11/2015 10:02 Views: 2194
 
สายการบินไทย ไปเกาหลี โซล / ปูซาน 16700 บาท รวมภาษี (W) Economy สะสมไมล์ 25 % จองด่วนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2015 ถูกกว่า KE / OZ บินตรงเวลาดี จองได้แล้วที่ www.kmt.co.th 026426865 เดินทางได้ถึง 31 มีนาคม 2015

Thai 
Airways Intl
โซล  รวมภาษี  16,950 บาท 
วันที่ออกตั๋ว เดินทางออกจาก BKK
Now - 10 Dec 2015 Now - 31 March 2016
เงื่อนไข ทั่วไป
1. ตั๋วเครื่องบิน ไม่สามารถรีฟันด์ได้ กรณีไม่ได้เดินทางตามกำหนดการเดิม สามารถเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ มีค่าธรรมเนียม 3000 บาท ได้ 1 ครั้งเท่านั้น และตั๋วมีอายุ 14 วัน

Read more...


Read more...