ราคาแรง สิงคโปร์แอร์ไลน์ เริ่มต้น 3,500 บาท
03/05/2017 14:23 Views: 259
 
ราคาแรง สิงคโปร์แอร์ไลน์ เริ่มต้น 3,500 บาท
ตั๋วไป สิงคโปร์  เริ่มต้น 3,550 - - 
ไม่รวมภาษี 

สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์

เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

1. ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้  - 19 พฤษภาคม 2017
2. สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน  - 30 กันยายน 2017
3. ตั๋วเครื่องบินมีอายุ 14 วัน
4. รีฟันด์ไมไ่ด้ เปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้
5. เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

มีราคาบิซิเนสคลาส เริ่มต้น 16,800 บาท ไม่รวมภาษี กรณุราสอบถามด่วน


ราคาตั๋วอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สามารถจองได้ที่ 026426865 หรือ   Related links
 • 21/07/17  สายการบิน Air France เปิดตัวสายบิน Low Cost
  ข่าววงในว่าจะมีการเปิดสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งบริหารโดยสายการบิน Air France ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบินฝรั่งเศษ ...
 • 20/07/17  การบินไทย Loving Thai หน้า 3
  การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ...
 • 20/07/17  การบินไทย Loving Thai หน้า 2
  การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ...
 • 20/07/17  HELLO INDOCHINA & MYANMAR
  การบินไทยกับโปรโมชั่น HELLO INDOCHINA & MYANMAR เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" ...
 • 20/07/17  การบินไทย Loving Thai หน้า 1
  การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ...

Read more...


Read more...