เบอร์โทร สายการบิน และที่อยู่ ฉบับอัปเดท
09/06/2016 15:51 Views: 12268
 
สายการบิน AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES (SU)
Concourse G, ห้อง G2-085, ชั้น 2, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 999 หมู่1, หนองปรือ, บางพลี, 
สมุทรปราการ 10540
Website www.aeroflot.ru/ru-en/ Sales/Tktg./
Rsvn.
Tel. : 0-2134-2180
Fax : 0-2134-2182
E-mail bkktosu@aeroflot.ru
Customer Services Room TW6-021
Terminal Building Level 6
Admin Tel. : 0-2134-2178 
Fax : 0-2134-2179
Check-in Row N

สายการบิน AIR ASIA (FD)
(THAI AIR ASIA CARGO) GSA: Triple i Asia Cargo Co., Ltd. 628, ชั้น 6, Triple i Bldg., ซ. กลับชม, ถ. นนทรี, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กทม.10120
Website www.airasia.com Call Center Tel. : 0-2515-9999
E-mail -
Customer Services - Admin Tel. : 0-2681-7900
Fax : 0-2681-7901
International Flights  : Row E,Fl., 4 at Passenger Terminal
Tickets opposite        : Row D,Fl., 4 at Passenger Terminal


สายการบิน AIR ASIA CARGO (AK/QZ)
GSA: Interrep Corp., Ltd. ห้อง 405, Free Zone Operator Bldg., (BEZ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 999 หมู่ 7, ราชาเทวะ, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
Website - Sales/Rsvn. Tel. : 0-2134-7223-6
Fax : 0-2134-7227
E-mail bkksm@interrepcorp.com
OPeration
Off

ห้อง 215/1 Terminal 1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
Tel. : 0-2504-3363
Fax : 0-2504-3364
Admin/
Account
Tel. : 0-2248-2511-2
Fax : 0-2248-2510
-

สายการบิน AIR ASTANA (KC)
GSA: VIT Air (Thailand) Co., Ltd. 140/11 ITF Tower, ชั้น 9, ถ. สีลม, สุรวงศ์, บางรัก, กทม. 10500  
Website - Contracts Tel. : 0-2236-7617-18
Fax : 0-2236-8457
E-mail Tktg./Rsvn. : bkk.reservations@airastana.com
Sales :
bkk.sales@airastana.com
Customer Services - Airport Off Tel. : 0-2134-6191
Fax : 0-2134-2589
Check-in Row R8 - R9 Counter 16-19

สายการบิน AIR AUSTRAL (UU)
GSA: AVS Express Co., Ltd. 140/13 ITF Tower, ชั้น 10, ถ. สีลม, สุรวงศ์, บางรัก, กทม. 10500
Website www.air-austral.com Tktg./Rsvn. Tel. : 0-2235-8228-9
Fax : 0-2231-6488
E-mail Tktg./Rsvn. :
rsvn_avsx@air-austral.co.th
Customer Services - Airport Off Tel. : 0-2134-2674-5
Fax : 0-2134-2676
Check-in Row T01 - 05 (Gate 6)

สายการบิน AIR CHINA (CA) SHENZHEN AIRLINES (ZH)
98 Sathorn Square Office Tower, ชั้น 9, Unit 9008-9010, ถ.สาทรเหนือ, สีลม, บางรัก, กทม. 10500
Website www.airchina.co.th Tktg./Rsvn. Tel. : 0-2108-1888
Fax : 0-2108-1889
E-mail carsvn@airchina.com
Customer Services - Airport Off Tel. : 0-2134-2451-52, 
0-2134-2455 
Fax : 0-2134-2453

Check-in Row U Entrance 10

สายการบิน AIR FRANCE (AF)
ชั้น 21/FI., Unit 2103,2104 Vorawat Bldg. 849 ถ. สีลม, บางรัก กทม. 10500
Website www.airfrance.co.th  Sales/Tktg./
Rsvn.
Tel. : 0-2610-0808, 
00-1800-441-0771
Fax : 00-1800-441-0769
E-mail -
Customer Services - Helpdesk Trade Helpdesk :
Tel. : 0-2610-0880,
00-1800-441-5741

Trade Helpdesk :
Tel. : 0-2680-9699
Fax : 0-2680-9680
 

Check-in Row P

สายการบิน AIR INDIA (AI)
GSA: S.S. Travel Services, Suit No.128/108, ชั้น 9, Payathai Plaza Blag., 128 ถ. พญาไท, ราชเทวี, กทม. 10400
Website www.airindia.com Sales/Tktg./
Rsvn.
Tel. : 0-2216-5691-5
Fax : 0-2216-5689-90
E-mail smicbkk@ksc.th.com
Rsvn./Tktg. :
ai.tktrsvn@gmail.com
Sales :
ss_travel@trueclick.net, 
ic@sstravel.co.th
Customer Services - Airport Off Tel. : 0-2134-3133 
Fax : 0-2132-2638
Check-in Row W16 - W19 Entrance 10 (Al)

สายการบิน AIR MACAU (NX)
GSA: Federal Air Services Co.Ltd. 103/1 สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ), คลองตันเหนือ, วัฒนา, กทม. 10110
Website - Sales/Tktg./
Rsvn.
Tel. : 0-2614-3000
Fax : 0-2712-9801
E-mail nxbkk@federal.co.th
Customer Services - Airport Off Tel. : 0-2134-2650 
Fax : 0-2134-2650
Check-in Row L01 - L05 & L16 - L20 Entrance 6

สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (NH)
2nd/Fl., C.P. Tower, 313 ถ. สีลม กทม. 10500
Website - Sales/Tktg./
Rsvn.
Sales :
Fax : 0-5538-5137
Tktg :
Fax : 0-2237-1517
Rsvn. :
Tel. : 0-2238-5121  
Fax : 0-2237-1571
E-mail anabkk_sales@federal.co.th
Center

Tel. : 0-2238-5132
Fax : 0-2238-5134
Airport Off Tel. : 0-2134-2403-6
Fax : 0-2134-2409
Check-in Row L11 - L19 Entrance 6

var rows =20; var rows2 =5; function loadmore() { $.get('hot.php?category=13',{rw:rows},function(data){ $('#hotnews').append(data); }); rows+=10; } function loadmore2() { $.get('hot.php?acode=',{rw:rows2},function(data){ $('#hotnews2').append(data); }); rows2+=10; }

Read more...


Read more...