เมื่อ สัมภาระเกินขนาด จะต้องทำอย่างไร ?
22/06/2016 15:18 Views: 1955
 
นักเดินทางมือใหม่ ต่างมีความกังวลเรื่องสัมภาระในการขึ้นเครื่อง โดยปกติแล้วสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะมีขนาดมาตรฐานตามขนาดกระเป๋าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป ที่มีจำหน่ายกัน 

ทำอย่างไรเมื่อมีกระเป๋าที่เกินขนาด ?กระเป๋าที่เกินขนาด เช่น กล่องทีวี หรือลังใส่ของที่เกินขนาดกระเป๋าธรรมดามาก หรือแม้กระทั่งถุงกอล์ฟ หรือ จักรยานที่ห่ออยู่ในกล่อง สิ่งเหล่านี้สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีปัญหา แต่ต้องอยุ่ในกฎที่น้ำหนักไม่เกิน เช่น หากสายการบินกำหนดว่า ห้ามเกิน 20 กก. น้ำหนักรวมทั้งหมดก็ต้องไม่เกิน 20 เช่นกัน

ขั้นตอนโหลดสัมภาระเกินขนาดค่อนข้างที่จะไม่เหมือนทั่วไป ปกติทั่วไปเจ้าหน้าที่จะรับสัมภาระแล้วโหลดไปตามสายพาน แต่หากเกินขนาด เจ้าหน้าที่จะรับไว้ และชั่งน้ำหนัก และติด Tag กระเป๋าให้เรียบร้อยพร้อมบาร์โค๊ด เสร็จแล้วก็จะคืนเรามา

เมื่อคืนมาแล้ว เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข็นสิ่งของไปยัง Counter ฝากกระเป๋าน้ำหนักเกิน 

สังเกตุว่าจะอยู่หลังแถว DE ชั้น 4 ตรงเช็คอิน

มอบสัมภาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อสแกนระเบิด  หรือวัตถุต้องห้าม


จากภาพจะเห็นได้ว่าสัมภาระต่างๆ ล้วนไม่ได้มาตรฐาน ทางสายการบินจึงให้มาโหลดนะจุดนี้ เพื่อนำขึ้นรถพิเศษที่จัดไว้และลำเลี้ยงขึ้นเครื่องบิน 

กรณีรับกระเป๋าที่ปลายทาง หากไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรที่สามารถลอดมาตามสายพานได้ สัมภาระของท่านก็อาจจะมาทางสายพาน หากไม่ออกมาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปรับในช่อง รับสัมภาระเกินขนาด ซึ่งมีอยู่ทุกสนามบิน

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th
Read more...


Read more...