โปรคาวาอี้ เจแปน ราคาเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
16/06/2017 15:46 Views: 1747
 
โปรคาวาอี้ เจแปน ราคาเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
ตั๋วไปญี่ปุ่น ราคาพิเศษสุดวันนี้ บินกับฟิลิปินส์แอร์ไลน์ แค่ หมื่นต้นๆ สอบถามที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่ www.kmt.co.th เดินทางได้ถึง 31 ก.ค. นี้เท่านั้นนะครับ

               เส้นทาง                     สายการบิน                ราคาเริ่มต้น                
กรุงเทพฯ-นาริตะ PHILIPPINE AIRLINES 9,700 จอง เลย
กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ      9,700
กรุงเทพฯ-โอซาก้า      9,700  

เงื่อนไขบัตรโดยสาร โปรโมชั่นคาวาอี้ เจแปน

  • ราคาพิเศษนี้ สำหรับเดินทางด้วยเที่ยวบินสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เท่านั้น
  • ราคาพิเศษนี้ สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2560 และเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2560
  • ราคาพิเศษนี้ ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมัน และธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) ต่างๆ
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก คิดราคา 75%
  • บัตรโดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • หลังจากออกบัตรโดยสาร:
  • -ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร
  • -สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น3,560 บาท
  • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับ Nos-how  เริ่มต้นคือ 1,750 บาท สำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น
Read more...


Read more...