การบินไทยหยุดบิน A380-800
16/11/2017 11:49 Views: 1453
 
การบินไทยหยุดบิน A380-800
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 ของสายการบินไทย บางเครื่อง จะต้องทำการหยุดการให้บริการ เนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้การบินไทยได้ทำการประกาศเปลี่ยนเครื่องบินในระหว่างวันที่  12 - 20 พ.ย. 2560 โดยจะนำเครื่องบินอื่นๆ มาบินบริการทดแทน จากตาราง ผลกระทบหนักจะตกอยู่ที่ TG6XX และ TG9XX ซึ่งให้บริการในเส้นทางญี่ปุ่น และ แฟร็งเฟริตส์ เป็นหลัก โดยผู้โดยสารที่จองตั๋วในเครื่องบินนี้ จะคาดหวังในที่นั่งที่สะดวกกว่าเครื่องบินรุ่นเก่าๆ อย่างเช่น ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่งเป็นต้น

อย่างไรก็ตามสายการบินไทยได้พยายามที่จะปรับไม่ให้มีผลกระทบกับผู้โดยสารน้อยที่สุด โดยเที่ยวบินที่ให้บริการไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด ถึงแม้จะปรับใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาก็ตาม 

ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงวันดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบตารางบินอีกครั้งเพื่อความมั่นใจในการเดินทางต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...


Read more...