ไทยไลออนแอร์ (SL) ประกาศเกี่ยวกับการปิดท่าอากาสยาน นครศรีธรรมราช
07/12/2017 14:37 Views: 1087
 
การบินไทยหยุดบิน A380-800

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชปิดทำการเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 สำหรับร้านค้าสมาชิกที่มีการสำรองที่นั่งให้ผู้โดยสาร เส้นทาง เข้า-ออก นครศรีธรรมราช ในวันดังกล่าว สามารถติดต่อสายการบินฯ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ได้ที่  Call Center 02 529 9911 หรือ 02 529 9999 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.กรณีเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง วันเดินทางใหม่ จะต้องไม่เกิน 30 วันนับจากวันเดินทางเดิม

 

2.สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางไปยังปลายทางอื่นใน ภาคใต้ ในวันเดินทางเดิม

 

3.กรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างค้น สามารถติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนบัตรโดยสารได้

สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งผ่าน www.kmt.co.th สามารถติดต่อได้ที่ 026426865 เพื่อประสานงานเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th

Read more...


Read more...