ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่
29/12/2017 11:07 Views: 608
 


kmt.co.th ขอประกาศหยุดทำการในช่วงวันเทศกาลหยุดปีใหม่ โดยบริษัทฯ จะปิดทำการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2017 - 02 มกราคม 2018  และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2048

ระบบสำรองที่นั่งออนไลน์ จะไม่มีการทำการปิด โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ และจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในระหว่างวันหยุด โดยหากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ 0818326597 ได้ตลอดเวลาทำการ หรือท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่ info@kmt.co.th หรือ ผ่าน ช่องทางไลน์ของบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

ในเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนทางบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงการให้บริการและจัดหาราคาตั๋วที่ถูกสุดตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อทุกท่่านต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th

Read more...


Read more...