การบินไทย ลดราคา 7 วัน ไปญี่ปุ่น เดินทางได้ถึง พ.ย. 2018
21/02/2018 13:46 Views: 449
 
การบินไทย ลดราคา 7 วัน ไปญี่ปุ่น เดินทางได้ถึง พ.ย. 2018
ลดราคา 7 วันเท่านั้นการบินไทย จองและออกตั๋วภายใน 25 ก.พ. 2018 นี้เท่านั้น
เดินทางได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018

ราคาในตารางรวมภาษีแล้ว

                   เส้นทาง                                     อายุตั๋ว หมายเหตุราคา ราคาตั๋วต่ำสุดสุทธิ
ฟุคุโอกะ      1 เดือน         รวมภาษีแล้ว 13,660
นาโกย่า 1 เดือน รวมภาษีแล้ว 14,985
โตเกียว นาริตะ 1 เดือน รวมภาษีแล้ว 15,000
โตเกียว ฮาเนดะ 1เดือน รวมภาษีแล้ว 15,015
โอซาก้า 1 เดือน รวมภาษีแล้ว 15,130
ชิโตเซะ ฮ๊อกไกโด 1 เดือน รวมภาษีแล้ว 15,810
เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินนี้ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
ตั๋วเครื่องบินมีอายุ 1 เดือน
ต้องทำการออกตั๋วภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2018 นี้เท่านั้น
เดินทาง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2018 // 01 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2018 เท่านั้น
ราคานี้ได้น้ำหนัก 20 กก.
ไม่สามารถอัปเกรดได้ โดยใช้เงินหรือไมล์ และไม่สามารถเก็บไมล์สะสมได้


Read more...
Read more...