ไทยแอร์เอเชีย เปิดให้บริการ เส้นทางเชียงใหม่ ย่างกุ้งอย่างเป็นทางการ
12/06/2018 13:55 Views: 740
 
ไทยแอร์เอเชีย เปิดให้บริการ เส้นทางเชียงใหม่ ย่างกุ้งอย่างเป็นทางการ

สายการบินไทย ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดเส้นทางใหม่ เชียงใหม่ ย่างกุ้ง อย่างเป็นทางการ โดยจะทำการเปิดให้บริการสำรองที่นั่งได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเริ่มเดินทางตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2018

ข้อมูลเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่ (CNX) - ย่างกุ้ง (RGN)

เที่ยวบินที่ เส้นทาง ออก ถึง ความถี่
FD802 CNX - RGN 13:15 13:45 อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์
FD803 RGN - CNX 14:45 16:30 อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์

ท่านผู้โดยสาร สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วผ่านเว็ปไซด์ไทยแอร์เอเชีย และสำหรับลูกค้าองคค์กรของบริษัทฯ สามารถโทรศัพท์ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 026426865 เพื่อความสะดวกของท่านต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th


Read more...


Read more...