สายการบิน South African อาจจะประสบภาวะล้มละลาย
27/09/2018 16:14 Views: 405
 
สายการบิน South African อาจจะประสบภาวะล้มละลาย
สายการบิน South African Airline (SA) อาจจะประสบปัญหา ภาวะหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.48 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีส่วนของหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ทั้งหมด

สายการบินวางแผนที่จะทำการขายสินทรัพย์หลังจากที่หลายๆ ธนาคารปฏิเสธที่จะให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติม สายการบินนี้เป็นสายการบินของรัฐบาล และได้รับการอุดหนุนเงินสดจากรัฐบาล โดยทั้งนี้ทั้งนั้น ทางสายการบินเองหรือรัฐบาลก็ต่างค้นหานักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึงเอมิเรตน์แอร์ไลน์ ทั้งนี้สายการบินเอมิเรตน์ปฎิเสธข้อเสนอการลงทุนเบื้องต้น

สายการบินนี้มีฝูงบินประกอบด้วย 46 ลำเครื่องบิน ซึ่งประกอบด้วยแอร์บัส A330 และ A340

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ถือตั๋วของสายการบินนี้อยู่ยังไม่ต้องตกใจ เนื่องจากแม้ประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่รัฐบาลก็จะคงคอยช่วยเหลือ และดำเนินการทางด้านการบินได้โดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด

สายการบินนี้จากประเทศไทย ยังไม่มีให้บริการที่เป็นเครื่องของสายการบินเองแต่ยังคงใช้รหัส Code Share เพื่อไปต่อยังจุดต่อเครื่องไปยังจุดหมายอื่นๆ ของอาฟริกา

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...