คิงพาวเวอร์ ชนะประมูลได้ต่อดิวตี้ฟรีอีก 10 ปี
31/05/2019 14:41 Views: 406
 
คิงพาวเวอร์ ชนะประมูลได้ต่อดิวตี้ฟรีอีก 10 ปี
บริษัท ท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน) หรือ ทอท. ประกาศคะแนนสูงสุด และได้สิทธิในการประกอบกิจการสินค้าปลอดอากร ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้แก่ บริษั คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด  โดยประกาศนี้หลังจากที่ได้ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ยื่นข้อเสนอ ในระหว่างวันที่  1 - 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้ทำการยื่นทั้งหมด 5 รายด้วยกันได้แก่

1. บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (ได้สัมปทานเดิม)
2. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
3. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ซึ่งเสนอค่าตอบแทนสูงสุดเกินความคาดหมายนั่นเอง

ทั้งนี้ การดำเนินขั้นตอนต่อไปคือ การท่าอากาศยาน จะนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท และคณะกรรมการ ทอท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...


Read more...