โอมานแอร์ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
10/01/2020 11:33 Views: 909
 
โอมานแอร์ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
สายการบิน โอมานแอร์แจ้งปรับค่าธรรมเนียม เชื้อเพลิง  สำหรับการออกบัตรตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 

โดยการปรับขึ้นดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสงครามอิรักและสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด แต่เป็นการปรับขึ้นประจำปีตามนโยบายของสายการบิน และสำหรับการออกบัตรโดยสารเพื่อให้ได้ราคาเดิม ขอให้ท่านผู้โดยสารออกบัตรโดยสารให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...