โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน
27/01/2020 12:50 Views: 1083
 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทาวงคมนาคม ในฐานะกำกับดูแล บ.การบินไทย จำกัดมหาชน เดินทางตรวจเยีี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอทอป กรมพัฒนาชุมชน ของกลุ่มหัตถุกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ โอทอป จำหน่ายบนเครื่องบินของการบินไทย โดยมีนายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน การบินไทย และนาย อดิวิชญ์ สงศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า โอทอป มาบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอทอป เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ณ กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย จ.กาญจบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาและนำผลิต  ภัณฑ์ โอทอป จำหน่ายบนเครื่องบิน การบินไทยฯ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติสามารถช่วยเหลือโครงการ ดังกล่าวด้วยการเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการตลาดให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่ม เป้าหมายได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวก ซึ่งโครงการนี้ช่วยสนับสนุนดำเนินงานของรัฐบาลที่ช่วยให้ ประชาชนมีอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ให้มีความอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน เนื่องจากการบิยไทยทำการบิบ ประมาณ 70,000 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารนานาชาติจากทั่วโลก สามารถช่วยขยายตลาดผลิตภัณฑ์
Read more...


Read more...