ไทยสมายล์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินของเที่ยวบินทั้งหมดสู่จีน
29/01/2020 08:24 Views: 947
 
ไทยสมายล์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินของเที่ยวบินทั้งหมดสู่จีน
เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคปอด อักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จนเป็นเหตุให้ทาง การจีนได้ออกประกาศภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขระดับสูงทั่วประเทศ สายการบินไทยสมายล์ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ยกเว้นค่าธรรมเนียม  ในการ  เปลี่ยนแปลงการเดินทางและงดเว้นค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินในเส้นทางไป-กลับ   กรุงเทพ-ฉงชิ่ง กรุงเทพ-ฉางชา และกรุงเทพ-เจิ้งโจว รวม 3 เส้นทาง ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารและมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563       สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
       
Read more...


Read more...