การคืนตั๋วกรณีไวรัสโคโรน่า สายการบิน ไชน่าเซ้าเทิร์น แอร์ไลน์ CZ
29/01/2020 14:26 Views: 1159
 
การคืนตั๋วกรณีไวรัสโคโรน่า สายการบิน ไชน่าเซ้าเทิร์น แอร์ไลน์ CZ
1. ตั๋วที่ออกก่อนวันที่ 24 มกราคม และมีกำหนดการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง วันที่ 29 มีนาคม2563

2. เป็นตั๋วของ CZ รวมทั้งเที่ยวบินที่เป็น CODESHARE ของ  CZ และหมายเลขตั๋วขึ้นต้นด้วย 784

3. หากเป็นเส้นทางที่เกี่ยวกับอู่ฮั่น สามารถทำการแก้ไขดังนี้

3.1 สำหรับตั๋วที่ออกโดยต่างประเทศ (นอกประเทศจีน) เดินทางเข้าอู่ฮั่น สามารถเปลี่ยนจุดหมาย ปลายทางได้ฟรี 1 ครั้ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเมืองที่อยู่ภายในจีน ต.ย. เช่น ผู้โดยสารขอเปลี่ยนไปลง เมืองเจิ้งโจวที่อยู่ใกล้อู่ฮั่น 

3.2 สำหรับตั๋วที่ออกโดยต่างประเทศ (นอกประเทศจีน) และมีเที่ยวบินที่แวะเมืองอู่ฮั่น เพื่อเดินทาง   ไปยังประเทศที่สาม สามารถเปลี่ยนไปต่อเครื่องที่เมืองกวางโจวแทนได้

3.3 สำหรับตั๋วที่ออกโดยต่างประเทศ (นอกประเทศจีน) และมีเที่ยวบินที่แวะเมืองอู่ฮั่น เพื่อเดินทาง   ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นในจีน สามารถเปลี่ยนไปต่อเครื่องที่เมืองกวางโจว เชิ้นเจิ้น หรือ เมืองอื่น ๆ ได้

3.4 หากเป็นเส้นทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมืองอู่ฮั่น ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์นี้ สามารถทำการ     คืนตั๋วได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
Read more...


Read more...