กรณีรีฟันด์ Kenya Airways
30/01/2020 14:45 Views: 1381
 
กรณีรีฟันด์ Kenya Airways
เนื่องด้วยสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่  ทางสายการบิน
เคนยา คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารจะได้รับ และมีความยินดีที่จะ ให้ความร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ตามประกาศขอความร่วมมือจากสำนักงานการบินพลเรือน โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนวันเดินทางโดย และคืนเงินให้กับผู้โดยสารที่ซื้อ ตั๋วโดยสารของสายการบินเคนยาตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดดังนี้
         
1. ผู้โดยสารที่่ออกตั๋วภายใน วันที่ 23 มกราคม 2020
    -ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกในประเทศไทย
    -ตั๋วที่ออกผ่าน Thaiand BSP
    -ตั๋วที่ออกจากเว็บไซต์ทางการเคนยาแอร์เวย์ ประเทศไทย

2. ตั๋วโดยสารที่เริ่มต้นด้วยรหัส 706-xxxxxxxxxx เท่านั้น
 
3. ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ถึงกวางโจว และจากกวางโจว มายังกรุงเทพฯ ที่เดินทางในช่วง
วัน เวลา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (KQ886/ KQ887)
 
4. ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบินเพื่อดำเนินการขอคืนเงินก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อช่องทางการซื้อตั๋วเดิมที่ผู้โดยสารออกตั๋ว

5. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง โดย
กำหนดวันเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเติมข้อความในช่อง Endorsement ฺBox ว่า' CORONA20'

6. ขอความร่วมมือตัวแทนจำหน่าย ในการดำเนินการร้องขอคืนเงิน BSP ผ่านทางอีเมล์
ที่แผนก ตั๋วโดยสารของสายการบิน bkk.ticketing@kenya-airways.com
 
Read more...


Read more...