สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 40 กก.
15/07/2020 13:32 Views: 1505
 
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ได้เพิ่มน้ำหนักสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศ โดยสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ถึง 40 กิโลกรัม

โดยโปรโมชั่นเพิ่มน้ำหนักนี้จะมีผลจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...


Read more...