สายการบิน scoot แจ้งกฎใหม่ในการเดินทางจากหนานจิง
22/07/2021 15:29 Views: 535
 
สายการบิน scoot แจ้งกฎใหม่ในการเดินทางจากหนานจิง
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2021 ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางจากสนามบิน หนานจิง NKG จะต้องทำการแสดงผลทดสอบ PCR Test (Polymerase Chain Reaction ) ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินตามกำหนดการ ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองที่ถูกต้อง พร้อมผลการตรวจที่เป็นลบ และผลสุขภาพสีเขียวถึงจะเดินทางเข้าสนามบินได้

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางเชื่อมต่อไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ สายการบิน Scoot ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ท่านสามารถใช้บริการได้ โดยมีจุดเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...


Read more...