ประเทศฮังการี ยกเลิกทุกมาตรการในการเข้าประเทศ
20/05/2022 13:56 Views: 57
 
ประเทศฮังการี ยกเลิกทุกมาตรการในการเข้าประเทศ
ประเทศฮังการี ยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวกับโควิด 19  โดยไม่ทำการแสดงผลการฉีดวัคซีน หรือแม้กระทั่งผลตรวจโควิดที่เป็นลบ และไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ ในการเข้าประเทศอีกต่อไป พร้อมทั้งกฎการกักตัวก็ถูกยกเลิกเช่นกัน ปัจจุบันสายการบินหลักของตะวันออกกลางที่บินไปประเทศฮังการี ณ นครบูดาเบส ได้แก่สายการบินเอมิเรตน์ โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777 ทุกวันยกเวันวันอังคาร และ พฤหัส โดยเที่ยวบินขาไป EK 111 เวลา 10.30 ถึงบูดาเบส 14.25 น. และขากลับ มีเวลาออก EK 112 เวลาออก 16.00 - 23.20 เวลาดูไบ โดยท่านสามารถให้พนักงานจัดเที่ยวบินเวลาได้ที่ 026426865 อัตโนมัติ

www.kmt.co.th
แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...