การบินไทย แจ้งงดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า THAI Contact Center (TCC) ชั่วคราว
16/06/2022 12:16 Views: 122
 
การบินไทย แจ้งงดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า THAI Contact Center (TCC) ชั่วคราว


สายการบินไทย แจ้งงดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า THAI Contact Center (TCC) 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-356-1111 เป็นการชั่วคราว 


เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องทำการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 00.00 . 


ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อการบินไทยผ่านช่องทางอีเมล์ ได้ที่ contact@service.thaiairways.com


www.ktm.co.th 
แผนกบัตรโดยสารและราคาRead more...


Read more...