สายการบินเอมิเรตส์ เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพ - ดูไบ
24/06/2022 10:37 Views: 57
 
สายการบินเอมิเรตส์ เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพ - ดูไบ


เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และดูไบ จะให้บริการด้วยเครื่องบิน Airbus A380 เที่ยวบิน EK363 

ซึ่งบริการที่นั่งทั้งในชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด โดยเริ่มต้น 1 กรกฎาคม .. 2565 นี้ 


และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม .. 2565 เป็นต้นไป สายการบินจะเพิ่มเที่ยวบินเป็น 3 เที่ยวบิน 

ไป/กลับดูไบ ด้วยเที่ยวบิน EK373 และเที่ยวบิน EK376 โดยบินด้วยเครื่องบิน B777 


โดยมีตารางเที่ยวบิน ดังนี้


Flight no. Routing Dow Departure Arrival Eff date
EK363 BKK-DXB .....6. 21.35 00.45+1 1JUL22
EK373 BKK-DXB 1234567 21.25 00.50+1 1AUG22
EK376 DXB-BKK 1234567 03.45 13.20 1AUG22

จากการคลี่คลายของสถาการณ์โควิดที่ระบาดทำให้อุตสาหกรรมการบินเริ่มค่อย ๆ ฟื้นฟูขึ้นมา 
ทางสายการบินเอมิเรตส์จะให้บริการลูกค้าจากไทยและพื้นที่อื่น ๆ ในการเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการของสายการบิน เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีตัวเลือกที่มากขึ้น ช่วงเวลาเดินทางที่สะดวก และการเชื่อมต่ออันไร้พรมแดนของลูกค้ารอบโลก

แผนกบัตรโดยสารและราคา

Read more...


Read more...