แอร์เอเชีย เปิดเที่ยวบินแรกเส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง
01/07/2022 11:24 Views: 59
 
แอร์เอเชีย เปิดเที่ยวบินแรกเส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง


สายการบินแอร์เอเชีย เริ่มเปิดบินเส้นทางเมียนมาร์หลังจากต้องหยุดบินไปนานกว่าสองปีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและจากสถานการณ์ในเมียนมาร์ โดยบินเส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง

เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม และจะเพิ่มความถี่เป็นทำการบินทุกวันในเดือนสิงหาคม 


โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

FD251 BKK-RGN 07.40 - 08.25 . 

FD252 RGN-BKK 08.55 - 10.40 . 

ทำการบินทุกวันอาทิตย์ จันทร์ และศุกร์


ปัจจุบันมีสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และย่างกุ้งได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ เมียนมาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ และเมียนมาร์แอร์เวย์สอินเตอร์เนชันแนล (MAI) ซึ่งทั้งหมดนั้นให้บริการเข้าออกกรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ท่านสามารถสำรองที่นั่งหรือปรึกษาเส้นทางได้ที่ 026426865 

หรือ www.kmt.co.th ได้ตลอด 24 ชม


แผนกบัตรโดยสารและราคา

Read more...


Read more...