ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดติดตั้งระบบอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรุ่นใหม่
13/05/2024 08:16 Views: 43
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดติดตั้งระบบอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติรุ่นใหม่


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กำหนดติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศโซน 2 ฝั่งตะวันตก ชั้น 4


สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


แผนกบัตรโดยสารและราคา 

www.kmt.co.th

Read more...


Read more...