นกแอร์ขายแพ็คเกจตั๋วในประเทศ ซื้อ 5 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 958 บาท
11/06/2024 03:03 Views: 61
 
นกแอร์ขายแพ็คเกจตั๋วในประเทศ ซื้อ 5 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 958 บาท


สายการบินนกแอร์ ได้เปิดขายแพ็คเกจบัตรโดยสารภายในประเทศแบบใหม่ 5 ใบ ”Smile more Smile package" ซึ่งมีทั้งบัตรโดยสารแบบ Nok Lite และ Nok Max มีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดแพ็คเกจ

- Nok Lite ราคา 4,790 บาท สำหรับ 5 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 958 บาท (ยกเว้นเส้นทางแม่สอดและบินข้ามภาค)

- Nok Max ราคา 13,790 บาท สำหรับ 5 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 2,758 บาท (รวมเส้นทางแม่สอดและบินข้ามภาค)


ระยะเวลาการจำหน่าย: 10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาการจอง: 11 มิถุนายน - 11 กันยายน 2567

ระยะเวลาการเดินทาง: 17 มิถุนายน 2567 – 27 มีนาคม 2568


เงื่อนไขการใช้แพ็คเกจ

- รายชื่อผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อเดียวกับรายชื่อผู้ซื้อ package หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางและเส้นทาง

- ต้องสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางผ่านทาง

- ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวรวมภาษีสนามบินเเละภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

 - ไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดยาวเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสั่งซื้อ สามารถอ่านได้ที่

https://content.nokair.com/.../Smile-more-Smile-package.aspx


แผนกบัตรโดยสารและราคา 

www.kmt.co.th

Read more...


Read more...