ประกาศผู้โดยสารทราบ
22/01/2020 12:18 Views: 57781
 
เรียนท่านผู้โดยสาร

ในปี 2020 บริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนเว็ปไซด์ใหม่ และทำการเปลี่ยนระบบสำรองที่นั่งใหม่ทั้งหมด โดยผู้โดยสารสามารถที่จะตรวจสอบได้ประมาณ 15 ก.พ. 2020 เป็นต้นไป เพื่อทำการค้นหาออนไลน์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดเวลาทำการที่ 026426865 อัตโนมัติ 10 สาย นั่นหมายถึงการเดินทางของท่านจะโดนดูแลจากทางพนักงานของเราทุกๆ คน

www.kmt.co.th
แผนกบัตรโดยสารและราคา