ประกาศผู้โดยสารทราบ
09/10/2023 08:48 Views: 60418
 
ประกาศผู้โดยสารทราบ

เรียนท่านผู้โดยสาร

ในนามของบริษัท กรุงเทพ เมโทร แทรเวล (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะต้อนรับท่านสู่การเดินทางยุคใหม่ ในปี 2023 - 2024 ที่มีการเปลียนแปลงทั้งตารางการบินและอัตราค่าโดยสาร

สำหรับราคาบัตรโดยสารในปีนี้มีความผันผวนในทางบวก เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ขอให้ท่านจองบัตรโดยสารและออกบัตรโดยสารล่วงหน้า โดยเฉพาะเส้นทางระยะไกล โดยหากล่าช้าในการออกตั๋วราคาจะมีการปรับขึ้นในระดับที่สูง และหากท่านใดที่เอกสารเดินทางยังไม่เรียบร้อย แนะนำให้ออกบัตรโดยสารประเภทที่ขอคืนเงินได้

อย่างไรก็ตามท่านสามารถปรึกษาเส้นทางการบินหรือคำถามต่างๆได้ที่ inf@kmt.co.th ได้ตลอด  24 ชม หรือโทรศัพท์เข้ามาที่  026426865 อัตโนมัติ ในเวลาทำการ 

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th