ยินดีต้อนรับ ท่านเข้าสู่ ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

Invoice No.


ขั้นตอนการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต
เรียนท่านผู้โดยสาร
ระบบชำระเงินอัตโนมัตินี้ ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อรองรับสำหรับผู้โดยสาร ที่ทำการจองผ่านระบบ หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่ และยังไม่ได้ชำระเงิน และตัดสินใจ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์ทีหลัง โดยท่านไม่จำเป็นต้องมาชำระเองที่บริษัทฯ แม้ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ


1.เมื่อท่านประสงค์จะชำระเงิน ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์ อ้างอิงกับรายการที่ท่านจองไว้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เแจ้งเลขที่ อินวอยส์ให้ท่านทราบ
2.ท่านสามารถนำเลขที่อินวอยส์ใส่ลงไปในช่องที่เตรียมไว้ และคลิ๊ก Next>>
3.ระบบจะแสดงรายละเอียด การเดินทางของท่าน พร้อมยอดเงินที่ท่านต้องชำระ และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคาแล้ว ให้ท่านคลิ๊กกดปุ่ม Confirm Payment ถ้าเลขที่อินวอยส์ของท่านถูกต้อง ระบบจะนำพาท่านไปยังเวปไซด์ของธนาคาร กสิกรไทย เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิต จากนั้นทำตามคำแนะนำของเว็ปไซด์ธนาคารต่อไป จนจบกระบวนการ

เกี่ยวกับ ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ และ ความปลอดภัย
KMT.CO.TH ใช้ระบบ Payment Gateway System ของ ธนาคาร กสิกรไทย ซึ่งสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจได้ว่า ข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับเป็นอย่างดีโดยทางธนาคาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ kasikornbank.com