RAINY PROMOTION BY GF
04/09/2019 02:10 Views: 1412
 
สายการบินกัลฟ์แอร์ไม่ตกเทรนฤดูฝน  จัดโปรโมชั่นหลายเส้นทางราคาดี  บินไปกับโบอิ้ง 787 Dreamliner ลำใหม่ เปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าลอง โทรเลย 02-642-6865
เส้นทาง ราคารวมภาษี อายุตั๋ว หมายเหตุ
บาเรนห์ BAH 18,740 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
มัสกัต MCT 15,120 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ดูไบ DXB 15,045 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
อบูดาบี AUH 13,590 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
คูเวต KWI 14,805 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
เจดด้า JED 20,415 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
มาดินะฮฺ MED 20,415 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ดัมมัม DMM 18,960 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ริยาด RUH 18,960 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ลอนดอน LHR 23,565 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ปารีส CDG 20,695 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
แฟรงเฟิร์ต FRA 21,760 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
มอสโคว์ DME 18,295 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ทบิลิซี TBS 17,915 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
บากู GYD 18,920 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
คาซาบลังกา CMN 21,930 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
เอเธน ATH 22,920 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
อิสตันบูล IST 18,700 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ลาร์นากา LCA 26,035 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
แบกแดด BGW 25,780 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
นาจาฟ NJF
31,850 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
อัมมาน AMM 18,640 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
เบรุต BEY 17,425 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ไคโร CAI 16,820 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
อเล็กซานเดรีย HBE 20,215 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
ชาร์มเอลเชค SSH 23,535 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -
คาร์ทูม KRT 24,420 3 วัน/4 เดือน ไม่เกิน 10 เมษายน 2020 -

เงื่อนไข ของโปรโมชั่น
 

วันที่จองและออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2019
เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ : วันนี้ -ให้เสร็จสิ้นภายใน 10 เมษายน 2020
น้ำหนักโหลดสัมภาระ : ชั้นประหยัด 23 กก. 
ราคาเด็ก และ ทารก : เด็ก - ทารกชำระ 10% ของผู้ใหญ่ คำนวนตามหลักการคำนวน
ปลี่ยนเส้นทาง : ไม่อนุญาต
รีฟันด์ : อนุญาต
อัพเกรด : ไม่อนุญาต
เปลี่ยนผู้โดยสาร : ไม่อนุญาต
เปลี่ยนวันเดินทาง :  60 USD
แก้ไขชื่อตัวสะกด : ติดต่อเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โทรจองหรือไลน์ ที่ 026426865 อัตโนมัติ 10 สาย  ได้ตลอดเวลาทำการ
www.kmt.co.thRead more...
Read more...