อินเดียประกาศฟรี e-Tourist visa ให้นักท่องเที่ยวไทย เริ่ม 1 ก.ค. 2567
01/07/2024 03:45 Views: 248
 
อินเดียประกาศฟรี e-Tourist visa ให้นักท่องเที่ยวไทย เริ่ม 1 ก.ค. 2567


รัฐบาลอินเดียประกาศออกวีซ่าท่องเที่ยวฟรี (e-Tourist visa) สำหรับคนไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน แบบเข้าครั้งเดียวหรือสองครั้ง  โดยข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลอินเดีย


ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถยื่นขอวีซ่า e-Tourist ล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ (https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า


ทั้งนี้การยกเว้นค่าธรรมเนียม e-tourist visa จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในอินเดียให้เพิ่มขึ้น 


แผนกบัตรโดยสารและราคา 

www.kmt.co.th

Read more...


Read more...