United Airlines ปรับปรุงการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยแผนที่เรดาร์สดและเทคโนโลยี AI
04/07/2024 06:43 Views: 68
 
United Airlines ปรับปรุงการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยแผนที่เรดาร์สดและเทคโนโลยี AI


United Airlines เปิดตัวบริการใหม่เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี โดยส่งลิงก์ไปยังแผนที่เรดาร์แบบเรียลไทม์ในพื้นที่ นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ United Airlines ที่จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย


ปัจจุบัน United ส่งลิงก์แผนที่เรดาร์แบบสดให้ลูกค้าทราบเมื่อเกิดความล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ ทำให้เป็นสายการบินแรกของสหรัฐฯ ที่ให้บริการอัปเดตแบบเรียลไทม์ดังกล่าว แผนที่เหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าสภาพอากาศในภูมิภาคหนึ่งอาจส่งผลต่อเที่ยวบินในอีกภูมิภาคหนึ่งได้อย่างไร


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา United ได้ใช้ทีมงานเฉพาะทางในการส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงประตูขึ้นเครื่อง เวลาขึ้นเครื่อง การแลกเปลี่ยนเครื่องบิน การเปลี่ยนตารางลูกเรือ และเหตุการณ์สภาพอากาศ  ปัจจุบันทีมงานเหล่านี้ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (gen AI) ซึ่งช่วยส่งข้อมูลได้ทันเวลาและแม่นยำยิ่งขึ้นแก่นักเดินทาง


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://shorturl.asia/AEDOf


แผนกบัตรโดยสารและราคา 

www.kmt.co.th

Read more...


Read more...