สนามบินฟุกุโอกะเปิดตัวเครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
15/05/2024 08:00 Views: 68
 
สนามบินฟุกุโอกะเปิดตัวเครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ


สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะได้เปิดตัวเครื่องโหลดสัมภาระด้วยตนเอง (SBD) ใหม่ 14 เครื่องในบริเวณส่วนกลางของล็อบบี้ผู้โดยสารขาออกบนชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา


ผู้โดยสารสามารถใช้บริการนี้ได้หลังจากเช็คอินและพิมพ์แท็กสัมภาระที่เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง สัมภาระที่อยู่นอกข้อกำหนดอย่างสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ถุงกอล์ฟและรถเข็นเด็ก จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเท่านั้น


ปัจจุบันเครื่องโหลดสัมภาระเครื่องนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะ 3 สายการบินเท่านั้น ได้แก่ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ไชน่าแอร์ไลน์ และการบินไทย โดยคาเธ่ย์แปซิฟิคและสตาร์ลักซ์แอร์ไลน์คาดว่าจะเข้าร่วมในปลายเดือนนี้


แผนกบัตรโดยสารและราคา 

www.kmt.co.th

Read more...


Read more...