เอเชียน่าแอร์ไลน์ ลดราคาชั้นธุรกิจ
03/06/2022 13:59 Views: 1542
 
เอเชียน่าแอร์ไลน์ ลดราคาชั้นธุรกิจ
ลดแหลกเส้นทางกรุงโซล ชั้นธุรกิจ บินด้วยเครื่อง A380  โดยได้ปรับเปลียนรุ่นเครื่องบินลำใหญ่สุดเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นสำหรับเส้นทางนี้ และในชั้นธุรกิจ ได้ทำการลดราคาลงไปอีกเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่จะบินในชั้นนี้ ไปดูรายละเอียดกันเลย
เส้นทาง ชั้นธุรกิจ ภาษี รวม
กรุงโซล 30,515 รวมแล้ว 30,515

ตั๋วเครื่องบินสามารถจองได้ถึง วันที่ 15 ก.ค. 2022
สามารถเดินทางได้วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2022
รีฟันด์สามารถทำได้กรณีไม่ได้เดินทาง
สามารถเปลียนวันเดินทางได้ มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างราคา

สามารถติดต่อสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.kmt.co.th ตลอด 24 ชม. 
และผ่านโทรศัพท์ 026426865 อัตโนมัติในเวลาทำการ หรือ info@kmt.co.th
Read more...


Read more...