บินตรงกรุงนิวเดลี กับสายการบินไทย
12/10/2022 12:51 Views: 3533
 
บินตรงกรุงนิวเดลี กับสายการบินไทย


🇮🇳🕌 บินตรงกรุงนิวเดลี กับสายการบินไทย พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 

จองได้แล้ววันนี้ที่ www.kmt.co.th ราคาเริ่มต้น 13,750 บาท 😍💖


📆 ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2022

ช่วงที่อนุญาตให้เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2023


📌หมายเหตุ : ราคาบัตรโดยสารที่เสนอ เป็นราคาต่ำสุดของวันที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการสุ่มดูให้ และในวันที่ท่านเดินทางหากไม่มีราคาต่ำสุด ราคาจะปรับอัตโนมัติตามระบบ และอาจจะเปลียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


🎫อายุบัตรโดยสาร  : 2 เดือน

🧳น้ำหนักกระเป๋า : ใบละ 30 กิโลกรัม

💸การขอคืนเงิน : ไม่สามารถทำได้

🗓การเปลี่ยนวันเดินทาง : เปลี่ยนแปลงได้  คิดส่วนต่าง วันที่เปลี่ยน


💻 Online Price

• BKK - DEL = 13,750 ฿ 

https://shorturl.asia/Puist


🚩ซื้อประกันการเดินทางที่นี่ ⬇️

https://shorturl.asia/XKjBbRead more...


Read more...