ตั๋วถูกไปซานฟราน กับสายการบินยอดฮิต EVA แอร์
06/10/2022 16:53 Views: 2182
 
ตั๋วถูกไปซานฟราน กับสายการบินยอดฮิต EVA แอร์


🛫ถูกสุดไปซานฟราน กับสายการบินยอดฮิต EVA แอร์ 

ราคาเริ่มต้น 30,930 พร้อมจองแล้ววันนี้ kmt.co.th  🌉💖


📆 ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2022

ช่วงที่อนุญาตให้เดินทาง : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2022


📌หมายเหตุ : ราคาบัตรโดยสารที่เสนอ เป็นราคาต่ำสุดของวันที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการสุ่มดูให้ และในวันที่ท่านเดินทางหากไม่มีราคาต่ำสุด ราคาจะปรับอัตโนมัติตามระบบ และอาจจะเปลียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


🟢 อายุบัตรโดยสาร  : 1 ปี

🟢 น้ำหนักกระเป๋า : 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม

🟢 การขอคืนเงิน : สามารถทำได้มีค่าธรรมเนียม 7,000 บาท

🟢 การเปลี่ยนวันเดินทาง : สามารถทำได้มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 3300 บาท (ไม่รวมส่วนต่างตั๋ว)


💻 Online Price

• BKK - SFO = 30,930 ฿ 

https://shorturl.asia/w4MiRRead more...


Read more...