ตั๋ว Tel aviv บินตรง ไปยังอิสราเอล
21/07/2022 17:02 Views: 1505
 
ตั๋ว Tel aviv บินตรง ไปยังอิสราเอล

🛫🇮🇱 Tel aviv บินตรง ไปยังอิสราเอล ด้วยสายการบิน อิสราเอลแอร์ไลน์ เปิดบินทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ จองได้แล้ววันนี้ที่ www.kmt.co.th 🤩

📆 วันที่ออกตั๋ว : เช็ควันต่อวัน 
⏰ ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2023 

▪️ อายุบัตรโดยสาร  : 3 เดือน 
▪️ รีฟันด์ : รีฟันด์ได้ มีส่วนต่าง ณ วันที่เปลี่ยน 
▪️ เปลี่ยนวันเดินทาง : เปลี่ยนได้  มีส่วนต่าง
Read more...


Read more...