บาหลีบินตรง กับสายการบินไทย
11/10/2022 16:25 Views: 2572
 
บาหลีบินตรง กับสายการบินไทย


✈️🌈 บาหลี บินตรง Full Service ต้องยกให้การบินไทยเท่านั้น ราคาเริ่มต้นด้วยคลาส W Economy จองก่อนได้ราคาถูกก่อน จองด่วนก่อนเต็มจา

ราคาเริ่มต้น 13,995 บาท 🏝🌟


📆 ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2022

ช่วงที่อนุญาตให้เดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2023


📌หมายเหตุ : ราคาบัตรโดยสารที่เสนอ เป็นราคาต่ำสุดของวันที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการสุ่มดูให้ และในวันที่ท่านเดินทางหากไม่มีราคาต่ำสุด ราคาจะปรับอัตโนมัติตามระบบ และอาจจะเปลียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


🎫อายุบัตรโดยสาร  : 6 เดือน

🧳น้ำหนักกระเป๋า : ใบละ 20 กิโลกรัม

💸การขอคืนเงิน : ไม่สามารถทำได้

🗓การเปลี่ยนวันเดินทาง : สามารถทำได้  จ่ายส่วนต่าง


💻 Online Price

• BKK - DPS = 13,995 ฿ 

https://shorturl.asia/to8EG


🚩ซื้อประกันการเดินทางที่นี่ ⬇️

https://shorturl.asia/XKjBb


Read more...


Read more...