ตั๋วบินเปลียนเครื่องสู่ญี่ปุ่น ด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
05/10/2022 16:00 Views: 1083
 
ตั๋วบินเปลียนเครื่องสู่ญี่ปุ่น ด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์


📣🤩ออกแล้ว ราคาต่ำสุดของสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์บินเปลียนเครื่องสู่ญี่ปุ่น 

ด้วยสายการบินทางเลือก ฮ่องกงแอร์ไลน์ HX ราคาประหยัดสุด เปลียนเครื่องฮ่องกง 

จองด่วนวันนี้เริ่มต้น 16,180 บาท ❗️


📆 วันที่ออกตั๋ว : วันนี้ - 31 มีนาคม 2523

ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - 31 มีนาคม 2023  

หมายเหตุ :  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


🌸 อายุบัตรโดยสาร  : 14 วัน

🌸 รีฟันด์ : รีฟันด์ได้ ครั้งละ 2,000 มีส่วนต่าง

🌸 เปลี่ยนวันเดินทาง : เปลี่ยนได้  ครั้งละ 2,000 


💻 Online Price

• BKK - NRT = 16,180 ฿ 

https://go.galileo.co.th/GO/Flight2C_1

Read more...


Read more...