มีสิทธิตกเครื่อง เมื่อ สิงคโปร์ยกเลิกประกาศ Final Call
28/12/2017 14:30 Views: 4211
 


ประกาศ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสิงคโปร์ สนามบิน Changi International Aiport  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทางสนามบินออกประกาศว่าจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่องอีกต่อไป 

แต่การประกาศกรณีฉุกเฉิน เช่น สิ่งของสูญหาย  หรือการพลัดหลงใดๆ ก็ยังสามารถที่จะประกาศอยู่

กรณีผู้โดยสารไม่มาขึ้นเครื่อง เมื่อก่อนจะมีการประกาศชื่อผู้โดยสารนั้นๆ เพื่อเรียกขึ้นเครี่อง ตามระเบียบใหม่แล้ว จะไม่มีการขานชื่อผู้โดยสารที่ไม่มาขึ้นเครื่องตามเวลาอีกต่อไป 

ปัจจุบันหลายๆ สนามบินได้งดประกาศเรียกขึ้นเครื่อง และ ประกาศเที่ยวบิน หรือ สถานะเที่ยวบิน เนื่องจากนโยบายสนามบินที่สงบเงียบนั่นเอง ทั้งนี้ผู้โดยสารเองจะต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดเที่ยวบิน เช่น ต้องดูในบอร์ดิ้งพาสว่า ขึ้นเครื่องกี่โมง ประตูไหนเป็นต้น ซึ่งการใส่ใจนี้ก็จะส่งผลให้ท่านไม่ตกเครื่องและเผื่อเวลาไว้สำหรับช๊อปปิ้งได้อีกด้วยครับ

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th
Read more...


Read more...