ประกันการเดินทาง AXA เปิดให้บริการแล้ว
08/06/2022 11:53 Views: 6687
 
ประกันการเดินทาง AXA เปิดให้บริการแล้ว

ประกันการเดินทาง เป็นสิ่งจำเป็นสูงสุด สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว โดยคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ และโรคที่เกิดแบบเฉียบพลัน (ศึกษาความคุ้มครองทุกครั้ง) โดยบริษัทประกันการเดินทาง ของ บ. AXA 

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำการจองประกันให้ท่าน เพื่อประกอบการขอวีซ่า หรือใช้ซื้อในการเดินทางจริง หากวีซ่าผ่านแล้ว ได้ตลอดเวลาทำการ 

ทั้งนี้มีให้เลือกทั้งแบบประเภท รายเที่ยว และรายปีสำหรับผู้เดินทางประจำ โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้หลากหลาย

สามารถจองได้ที่ 026426865 ผ่านทางเจ้าหน้าที่ หรือส่งอีเมล์เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ info@kmt.co.th ได้ตลอดเวลา

www.kmt.co.th 
แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...